:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Nyckelord
Citat
”Inte ens den flinkaste hand kan fånga den flyende tiden.”

Indiskt tänkespråk

Innehåll

Page(1) 2 3 4 5 »

ARBETSLIVSKOMPETENS - LIVSKOMPETENS
Efter att, halva mitt yrkesverksamma liv, ha arbetat med behandlande och förebyggande verksamhet inom sluten vård och primärvård, samt undervisat chefer, skyddsombud och vårdpersonal inom Ergonomiområdet, så har jag, under de senaste 20 åren, varit med och utvecklat ergonomiprofessionen inom företagshälsovårdens förvaltning, FHV, i landstinget Gävleborg.

Inom FHV arbetar man såväl på individ-, grupp-, och organisationsnivå, på uppdrag, enligt avtal, mestadels ute hos kunden / på arbetsplatsen.

Som ergonom, inriktad mot arbetsmiljön, har jag specialicerat mig mot - belastningsergonomi, dator- och synergonomi, arbetsteknik / förflyttningsteknik, lokal- och utrustningsfrågor- ofta i samarbete med firmor-, arbetsplatsanalyser, rehabiliterings- och anpassningsärenden samt stresshantering, i teori och praktik.

Inom alla dessa områden är sambandsanalysen en viktig start, för att spåra och klargöra brister och risker i arbetsmiljön relaterade till individens egna upplevelser, samt för att ge förslag till åtgärder. Man ser då till varje människas specifika besvär och behov i just den speciella arbetssituationen,  och följer Arbetsmiljölagens – AML – intention.



Print
Edito is developed by The WolFactory (http://www.wolfpackclan.com/wolfactory), a Xoops division of the Wolf Pack Clan (http://www.wolfpackclan.com)



Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]