:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Nyckelord
Citat
”Att leva i sin kropp, inte bara ha en kropp, leder till balans i kropp och själ.”

Jaque Dropsy

Innehåll

Page(1) 2 3 »

FORMELL KOMPETENS – UTBILDNINGAR och YRKESVERKSAMHET
Efter Studentexamen i Norrköping 1961, har jag läst Pedagogik och Sociologi på Stockholms Universitet samt gått Idrottsinstruktörsutbildning på Bosön, under 1962-63. Under samma tidsperiod hade jag anställning som springvikarie i gymnastik i Stockolms skolor samt tjänstgjorde  som sjukvårdsbiträde på Sophiahemmet i Stockholm.

Utbildning på Karolinska Sjukhuset, Sjukgymnastinstitutet i Stockholm, 1963-65.

Därefter anställning som legitimerad sjukgymnast, på Sahlgrenska Sjukhuset
i Göteborg medicin och ortopediavdelningar, under sommaren 1965.                               

Under 1 år, 1965-66, var jag  anställd på Eugeniahemmets specialistavdelning för Neurosedynskadade barn, där även hembesök, med träningsinstruktioner till barn boende i Stockholmsregionen, ingick.
Utbildning inom protesteknik och protesträning skedde via Norrbackainstitutet.

Mellan ht-1966 och fram till vt-71 tjänstgjorde jag på Danderyds Sjukhus, Stockholms läns landsting, på avd. för hjärtmedicin,neurologi och rehabilitering. Intensiv internutbildning pågick fortlöpande inom Sjukgymnast-och Rehabiliteringsenheten, t ex i bassängträning,MTT-träning, hjälpmedelshantering och gruppträning i andning/avslappning. Undervising för nyanställd personal i ergonomi var ett regelbundet ansvar, som krävde pedagogisk kompetens.

Vt-1971 flyttade jag till landstinget Gävleborg och fick anställning som Distriktssjukgymnast inom Sandvikens Sjukvårdsdistrikt. Förutom poliklinikpatienter ingick hembesök med behandling och instruktioner till anhöriga och vårdpersonal i V.Gästrikland.

Vi var tre entusiastiska, unga leg.sjukgymnaster och småbarnsföräldrar, Ulla Backman, Margareta Kälvemark och jag själv. Utan kringpersonal delade vi på 1 1/2 tjänst, med återkommande graviditetsvikariat för varandra. Väntelistan var årslång, så endast patienter med förtur från remitterande läkare kunde få behandling.
Vi utvecklade kontakten med Dr Jern Hamberg på dåvarande Alfta Kurhem, som blev vår konsultläkare under hela -70- talet. Han gav oss stöd och fortbildning, speciellt inom ryggdiagnostiken område, med särskild uppmärksamhet på dysfunktion i Sacro-Iliacalederna, vilket visade sig vara ett stor dolt, främst kvinnligt ,problem.
Detta samarbete resulterade sedan på -80-talet i att vi deltog i många veckokurser på Alfta Rehab Center, vilket Jern utvecklade till ett modern utbildningscenter, främst för läkare och sjukgymnaster. Kurser med praktik, i diagnostik, manuell behandling och töjningsövningar för patienter med besvär i rörelseapparaten gav oss en god plattform att stå på i behandlingsarbetet. Jern gav oss, vid upprepade patientdemonstrationer, tidigt synsättet att man skall lyssna på och möta hela människan med de symptom hon lyfter fram.

Utbildningsuppdrag inom landstingets centrala utbildningsavdelning var regelbundet förekommande, främst inom Ergonomi-Bättre Arbetsmiljö- BAM -, samt inom Hemsjukvård med förflyttningsteknik och hjälpmedel. Ulla Berglund, utbildningsansvarig på GLL och jag planerade och genomförde ett stort antal internatkurser, förlagda till Bollnäs Folkhögskola och Älvkarleö Kursgård. Intresset och entusiasmen var alltid stor, såväl från vår, som från kursdeltagarnas sida. Olika yrkeskategorier möttes i frågor kring arbetsmiljö, samarbete och metodutveckling, vilket gav synergieffekter.Print
Edito is developed by The WolFactory (http://www.wolfpackclan.com/wolfactory), a Xoops division of the Wolf Pack Clan (http://www.wolfpackclan.com)Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]