:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Nyckelord
Citat
"Själen behöver mera utrymme än kroppen."

Axel Munthe

Innehåll

Referenser


"Gunnel Vrethem är inte bara en enormt kunnig ergonom och leg sjukgymnast, hon besitter också en pedagogisk förmåga som är av allra högsta kvalitet.
Under en 20-års period har jag haft förmånen att se henne undervisa i fortbildningar i Arbetsmiljö för arbetsledare/chefer, skyddsombud, samt leda utbildning i skonsam förflyttningsteknik och hjälpmedelsanvändning, enligt Durewall Systemets principer. Kurserna har varit riktade till alla olika personalgruper inom vården och hemsjukvården.
Superlativer har flödat i de utvärderingar som lämnats vid utbildningarnas slut."

Ulla Berglund
Ansvarig för social, handikapp och äldre verksamhet

SV Gävle - Ockelbo
Drottninggatan 6, 803 20 Gävle
Tel:        026-18 81 20
Fax:       026-18 85 02
E-post:   ulla.berglund@sv.seJag var under en 10-årsperiod chef för Landstingshälsan i Gävleborgs län och under hela den tiden var Gunnel en av våra företagssjukgymnaster. Våra kunder bestod av landsting och  kommuner samt ett antal privata företag inom tjänste- och tillverkningssektorn. Vår verksamhet bestod av dels förebyggande verksamhet och dels av arbetsrelaterad sjukvård.

Gunnel var verksam mot de olika kundsektorerna och arbetade med såväl förebyggande uppgifter, som t ex utbildning och ergonomisk kartläggning av arbetsplatser,  som med arbetsrelaterade besvär på individnivå.
Jag lärde känna Gunnel som en kreativ och ansvarstagande person med mycket stort intresse för att hjälpa människor i olika situationer.  Gunnel hade stor kunskap inom sitt kompetensområde och nyfikenhet och ambition att på olika sätt fortbilda sig.

Ove Lindholm, f d Verksamhetschef för FHV - Landstingshälsan - i landstinget Gävleborg."Jag har haft förmånen att få samarbeta med Gunnel i projekt som handlat om stress - hälsa och livskvalitet.
Gunnel är en varm, hängiven, nyfiken och mycket proffessionellt omsorgsfull samarbetspartner. Hon "är" verkligen sitt budskap.Det syns och känns att hon lever som hon lär. En gedigen professionell underbyggnad parad med en rik och väl tillvaratagen livserfarenhet gör det inspirerande och utvecklande att möta henne. Det är bara att gratulera de som får den möjligheten.

Göran Karnstedt, beteendevetare och organisationskonsult.""kunnig, seriös och lätt att samarbeta med och
med lång omfattande erfarenhet"

Claes Jaensson
leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarkompetens psykoterapi
styrelseordförande Centrala SACO-rådet, Landstinget Gävleborg
email: claes.jaensson@cantab.nu
tel 070-58 08 059
Stensmovägen 23, 804 24 GävleUnder 25år har jag arbetat med inredning, allt från försäljning till företags-ledning. Jag har varit verksam hos bl.a. IKEA, därifrån gick jag vidare till Kinnarps. Att hitta lösningar på inrednings-, ergonomiska frågeställningar och problem är och har varit en av mina huvuduppgifter. Med min långa erfarenhet i branschen och ett gott samarbete med ergonomer, sjukgymnaster och arkitekter har jag lyckats skapa relationer som har givit mig bestående kunskap i frågor gällande arbetsmiljö, inredning, produkt- och materialkunskap. För ca 10 år sedan startade samarbetet med Gunnel Vrethem som under åren har vidareutvecklats till ett spännande kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi har bl.a. deltagit i ett antal seminarier ihop där min roll, i huvudsak,  har varit att fungera som ”bollplank” och där jag har kunnat bidra med mina kunskaper om produkter, produktutveckling samt olika tillverkares idéer och framtidsvisioner.
Tillsammans med Gunnels gedigna kunskap och brinnande intresse så hoppas
jag att vi har kunnat bidra med ett bestående avtryck som vidareutvecklar människors medvetenhet om både arbetsmiljö, risker, produkter och visioner. Med andra ord att, på ett enkelt sätt, förmedla och skapa medvetenhet.

Tomas Sjölund
Kinnarps Gävle Dalarna AB
Direkttel. 026-545933

Fax 026-124256

Mail: tomas.sjolund@gd.kinnarps.seJag har under många år fått en stor hjälp av Gunnel,vid våra kontakter med företagshälsovården där hon har varit ett fantastiskt bra "bollplank" i sin profession som ergonom/sjukgymnast.
Tillsammans löste vid ett stort problem med vårt inomhusprogglas till de anställdas glädje och nytta.
 
Leg optiker Matz Lilliedahl 
Synsam i Sandviken
mats.lilliedahl@telia.comAtt beskriva med några korta rader, vad och hur samarbetet mellan Gunnel och mig har utvecklats under 25 år, är nästa omöjligt, men jag gör ett försök!
Hennes professionella förhållningssätt har alltid fascinerat mig. Vår första kontakt genom utbildning i arbetsmiljö och ergonomi har varit grunden till
ett långvarigt samarbetet med Gunnel. Det har också resulterat även till en djupare vänskap! Den personliga utvecklingen har gjort Gunnel till en trovärdig rådgivare på flera områden, när det gäller arbetslivet eller det allmän mänskliga i livet. I vårt samarbete har vi provat det okonventionella, delat med våra erfarenheter och olika kunskaps- och kompetensområden utan rädsla för konkurrens. Det givande och tagande är sällsynt och mycket upplyftande och jag saknar verkligen den mer vardagsbaserade kontakten, som vi inte mera har, på grund av det geografiska avståndet.  Det finns ändå inga förhinder att vi hittar nya samarbetsformer inom nya områden som inom folkhälsa och hur man kan utveckla nya metoder för att förhindra stressade människor att insjukna i förtid.
Jag är tacksam att fått lära känna Gunnel och önskar i fortsättningen att vårt samarbete förstärks.

Arja Philipsson
Folkhälsoutvecklare/
miljösamordnare
arja.philipsson@lg.se
070-3474556Gunnel Vrethem var en av de första jag mötte när jag började som chef för GävleDala Företagshälsa. Hon var då professionell ergonom med gedigen erfarenhet och ett mycket stort intresse för att förbättra arbetsmiljön för våra kunder. Dessutom var hon med i förvaltningens medbestämmandegrupp, vilket hon skötte med stor sakkunskap och ett intresse för helheten. Gunnel var med på ett av våra möten med den politiska nämnd, som fungerade som styrelse för GävleDala Företagshälsa. Hon fängslade alla med sin berättelse om ergonomernas arbetssätt och hon fick också ledamöterna att göra pausgymnastik!

Jag lärde mig mycket om företagshälsovård under de tre år som jag arbetade i hälsan. Gunnel bidrog mycket med sin kunskap och sitt stora intresse för utveckling. När vi skulle starta ett större projekt för att sänka sjukfrånvaron tillsammans med Försäkringskassan var Gunnel ett "säkert kort" att ha med i arbetsgruppen.

Magareta Petrusson
Personaldirektör vid Landstinget Gävleborg
margareta.petrusson@lg.se
070-5104182
Print
Edito is developed by The WolFactory (http://www.wolfpackclan.com/wolfactory), a Xoops division of the Wolf Pack Clan (http://www.wolfpackclan.com)Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]