Innehåll

Specialområden

Arbetsplatsanalyser
– Sambandsanalyser
– Inventering av samband människa-miljö.


- Åtgärdsförslag i arbetsmiljön,samt
- Åtgärdsförslag för individ/grupp/organisation.
- Hjälp till självhjälp vid genomförande.
- Hjälp vid uppföljning av Handlingsplan, enl. Arbetsmiljöverkets föreskrift,
AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM.

Syn- och Datorergonomi

-
Individ/Gruppinsatser på den egna bildskärms arbetsplatsen.
- Utprovning av arbetstekniska hjälpmedel.
- Rekommendation till optiker ang. synprövning, för ev. behov av arbetsglas vid bildskärm, enl. Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 1998:5, Arbete vid bildskärm.
- Yrkesspecifika föreläsningar med utställning av ergonomiska lösningar i sammarbete med kontorsfirmor

Arbetsteknikutbildning

- Grundläggande ergonomikunskaper för skonsam föremålshantering.
- Använd minsta möjliga kraft och utnyttja underlaget - Dra istället för att lyfta.
- Förflyttningsteknik för vårdpersonal. Skonsamt arbetssätt i naturliga rörelsemönster och med patientens medverkan, efter förmåga.
- Hjälpmedelskunskap.

Rehabilitering

- Individ / Möten / i enskilda rehabiliteringsärenden
- Utbildning / Kurser i rehabiliteringsmetodik.

Stresshantering/Egenvård/Friskvård

- Individ / Grupper. Teori och praktik, enligt ex.--
- Stavgång
- Vattengymnastik
- Grön Rehabilitering, med naturens rytm som vägledare och livspuls
- Andning, Avspännings-/Avslappningsträning
- Kroppskännedomsövningar
- Massage, indikationer och tekniker
- QiGong, egenträning, pauser i arbetet
- Meditation,” här och nu” träning

MIN KOMPETENS blir, efter ditt önskemål, DITT VERKTYG för påverkan, förändring, utveckling och lösningar i DIN ARBETSMILJÖ – i din vardag.

NÄR,VAR,HUR, formar vi tillsammans. Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion.

TILLSAMMANS är vi starkare och mer kompetenta och engagerade i frågor som rör både den fysiska och den psyko-sociala arbetsmiljön. ALLT sett i ett psykosomatiskt perspektiv.

_EDITO_COMEFROM:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom :: : http://www.vrethem.se/modules/edito/content.php?id=2