Innehåll

FORMELL KOMPETENS – UTBILDNINGAR och YRKESVERKSAMHET

Efter Studentexamen i Norrköping 1961, har jag läst Pedagogik och Sociologi på Stockholms Universitet samt gått Idrottsinstruktörsutbildning på Bosön, under 1962-63. Under samma tidsperiod hade jag anställning som springvikarie i gymnastik i Stockolms skolor samt tjänstgjorde  som sjukvårdsbiträde på Sophiahemmet i Stockholm.

Utbildning på Karolinska Sjukhuset, Sjukgymnastinstitutet i Stockholm, 1963-65.

Därefter anställning som legitimerad sjukgymnast, på Sahlgrenska Sjukhuset
i Göteborg medicin och ortopediavdelningar, under sommaren 1965.                               

Under 1 år, 1965-66, var jag  anställd på Eugeniahemmets specialistavdelning för Neurosedynskadade barn, där även hembesök, med träningsinstruktioner till barn boende i Stockholmsregionen, ingick.
Utbildning inom protesteknik och protesträning skedde via Norrbackainstitutet.

Mellan ht-1966 och fram till vt-71 tjänstgjorde jag på Danderyds Sjukhus, Stockholms läns landsting, på avd. för hjärtmedicin,neurologi och rehabilitering. Intensiv internutbildning pågick fortlöpande inom Sjukgymnast-och Rehabiliteringsenheten, t ex i bassängträning,MTT-träning, hjälpmedelshantering och gruppträning i andning/avslappning. Undervising för nyanställd personal i ergonomi var ett regelbundet ansvar, som krävde pedagogisk kompetens.

Vt-1971 flyttade jag till landstinget Gävleborg och fick anställning som Distriktssjukgymnast inom Sandvikens Sjukvårdsdistrikt. Förutom poliklinikpatienter ingick hembesök med behandling och instruktioner till anhöriga och vårdpersonal i V.Gästrikland.

Vi var tre entusiastiska, unga leg.sjukgymnaster och småbarnsföräldrar, Ulla Backman, Margareta Kälvemark och jag själv. Utan kringpersonal delade vi på 1 1/2 tjänst, med återkommande graviditetsvikariat för varandra. Väntelistan var årslång, så endast patienter med förtur från remitterande läkare kunde få behandling.
Vi utvecklade kontakten med Dr Jern Hamberg på dåvarande Alfta Kurhem, som blev vår konsultläkare under hela -70- talet. Han gav oss stöd och fortbildning, speciellt inom ryggdiagnostiken område, med särskild uppmärksamhet på dysfunktion i Sacro-Iliacalederna, vilket visade sig vara ett stor dolt, främst kvinnligt ,problem.
Detta samarbete resulterade sedan på -80-talet i att vi deltog i många veckokurser på Alfta Rehab Center, vilket Jern utvecklade till ett modern utbildningscenter, främst för läkare och sjukgymnaster. Kurser med praktik, i diagnostik, manuell behandling och töjningsövningar för patienter med besvär i rörelseapparaten gav oss en god plattform att stå på i behandlingsarbetet. Jern gav oss, vid upprepade patientdemonstrationer, tidigt synsättet att man skall lyssna på och möta hela människan med de symptom hon lyfter fram.

Utbildningsuppdrag inom landstingets centrala utbildningsavdelning var regelbundet förekommande, främst inom Ergonomi-Bättre Arbetsmiljö- BAM -, samt inom Hemsjukvård med förflyttningsteknik och hjälpmedel. Ulla Berglund, utbildningsansvarig på GLL och jag planerade och genomförde ett stort antal internatkurser, förlagda till Bollnäs Folkhögskola och Älvkarleö Kursgård. Intresset och entusiasmen var alltid stor, såväl från vår, som från kursdeltagarnas sida. Olika yrkeskategorier möttes i frågor kring arbetsmiljö, samarbete och metodutveckling, vilket gav synergieffekter.

[pagebreak]

Fram till ht-82 deltog jag också i en mängd kortare kurser, som tillsammans ingår i min ”Behörighet som leg. Sjukgymnast inom Rörelse- och Stödjeorganens område”.

Jag gick också flera fackliga veckokurser i SACO- och LSRs regi och hade uppdraget som Huvudskyddsombud för SACO inom Skyddskommitten i sjukvårdsdistriktet.

Hösten 1982 fick jag en nyinrättad tjänst som företagssjukgymnast först inom personalavd. på Sandvikens sjukhus, och från 1985 inom Landstingshälsan, FHV-förvaltningen inom landstinget Gävleborg,  där jag i ledningsgruppen deltog i utveckling och undervisning.

Under 1984-1993 gick jag utbildning, i 3 steg, i Göteborg till Durewallinstruktör, samt deltog i upprepade fortbildningar, samtidigt som jag själv ansvarade, för utbildningsinsatser i förflyttningsteknik och hjälpmedel, för ett övergripande projekt i landstinget. Tillsammans med Börje Ersson, Ambulansman och Durewallinstruktör sammanställde vi ett utbildningsmaterial, -Förflyttningsteknik, Undervisningsmaterial för vårdpersonal -, som användes på Vårdutbildningar och inom Vård- och Hemsjukvård inom landstinget och kommunen, istället för Metodbokens anviningar.
 
Under mitten av -1980-talet gick jag ytterligare fackliga utbildningar, då jag både var ordförande i LSRs Gävleborgsdistrikt, och även ledamot i Centala SACO-rådet i landstinget Gävleborg.

1987 deltog jag i en kurs i Forskningsmetodik på Högskolan i Gävle. Projektarbetet tillsammans med Arbetsterapeut Karin Färlin, som handlade om Hemsjukvård och hjälpmedel, ledde till utvecklingsuppdrag i landstinget, kring dessa frågor. Jag deltog som SACO-representant i en omfattande hjälpmedelsutredning i landstinget, vilket gav  insikt i problemet med ordinationsrätt kontra kostnadsansvar.

1987-88 ,samt med efterutbildning -89, genomgick jag företagssjukgymnast utbildning på Arbetsmiljö Institutet i Umeå. Projektarbetet, som utvärderade Durewallutbildning på ett sjukhem, renderade uppmärksamhet och finansiering, för att starta den övergripande utbildningen i länet, och som pågick i 10 år.

Under sommrarna -1988 och -89 var jag anställd av Uppsala Universitet, som leg.sjukgymnast på Sätra Brunn, och deltog i Fibromyalgiprojektet, som bestod av utveckling, undervisning och behandling av patienter remitterade från olika landsting. Fortbildning ingick, bl a i smärt-rehabilitering och gav struktur till projektet.


Från 1985-94 var jag anställd i FHV-förvaltningen, Landstingshälsan, och därefter övergick anställningen till GävleDala Företagshälsa, då landstingen Gävleborg och Dalarna slog samman sina båda FHV-enheter till en förvaltning. Där har jag varit verksam fram tills jag slutade, med förtida uttag 31 december 2003. Jag drev igenom att vår yrkestitel skulle vara ”Ergonom/Leg.sjukgymnast, enligt LSRs rekommendation, och hela tiden arbetade jag också som facklig företrädare för LSR och som  representant för SACO. Upprepad internutbildning, främst inriktad på Konsultrollen och inom Ergonomiområdet har getts av landstinget.

[pagebreak]

Vidareutbildning i olika stresshanteringstekniker och rehabiliteringstänkande har skett både i tjänsten och på eget initiativ, såsom kurser i QiGong, Kroppskännedom och Meditation. Deltagande vid symposier och kongesser i Svensk förening för Psykosomatisk Medicin, sedan 1997 och fortlöpande, har gett fördjupad insikt om vikten av en helhetssyn i professionella möten.  

Jag har sedan 1988 haft en enskild firma registrerad, under titeln Vårdmetodikkonsult, där jag har arbetat med enstaka uppdrag, ej knutna till min anställning, främst till elever på Vårdskola, Vård -högskola och Högskolan i Gävle samt för Vuxenskolan och Arbetsmarknadsutbildningar.

F o m 2003 har jag haft kontakt, utbildning av och samarbete med Ola Schenström, Läkare från Luleå, som varit den drivande kraften att i Sverige föra in Jon Kabat-Zinns tankar kring begreppet Mindfulness - Medveten närvaro. Läs mer om Ola på hans web- sida www.mindfulnesscenter.se . T o m hösten 2007 arbetade jag aktivt för att föra in Medveten närvaro enligt MBSR - Mindfulness Baserad Stress Reduktion i landstinget Gävleborg, vilket avslutades med en Mindfulnessdag, med Ola Schenström som föreläsare, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Gävle och Högskolan i Gävle.
Mindfulness har sedan dess blivit ett intressant kursutbud,till chefer och anställda inom Gävleborgs landsting och olika kommuner, bl a tack vare leg psykolog Johan Bergstad som med stor entusiasm har utvecklat engagerat kursmaterial. Läs mer på GävleDala Företagshälsas hemsida www.gdfh.org  och under fliken "aktuellt" på denna hemsida. 

Sedan vt 2004, har jag omregistrerat min firma och arbetar nu enbart, på deltid, med F-skattsedel. Övrig tid engagerar jag mig ideellt i olika styrelseuppdrag och deltar i ett flertal spännande konferenser, kongresser och seminarier inom den kulturella, mänskliga och medicinska sfären. Jag är också sedan 3 år medlem i Svenska Läkaresällskapet. 

Min enskilda firma heter – "Gunnel Vrethem – Ergonom/Leg Sjukymnast",
och om du är intresserad, så läs  gärna mera om mig på denna hemsida
och klicka sedan på ”Kontakta mig”.

_EDITO_COMEFROM:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom :: : http://www.vrethem.se/modules/edito/content.php?id=6