:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Det är inte målet, utan vägen som är mödan värd...”

Karin Boye


(1) 2 3 4 ... 12 »
ÖVRIGA UPPDRAG : Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
Postat av GV på 21-09-04 12:21:19 (30 läsningar)

Lördag 25 september 2021 skall det bli av att vi genomför den planerade, men inställda exkursionsdagen 25 maj 2020.


Covid-19 Pandemin satte ju käppar i hjulet för alla sociala aktiviteter, så att vi fick lägga hela planeringen i malpåse.

Nu, efter ett och ett halvt år, så är merparten av oss äldre
dubbelvaccinerade och kan träffas, med hänsyn tagna till 
FHMs restriktioner. Så nu har det via Källakademins tidning
,(se www.kallakademin.se) skickats ut inbjudningar till alla intresserade källentusiaster.
Vi iaktar coronarestriktioner och träffas i Mariefreds Församlingshems stora sal, i stället för på Callanderska gården, som är Hembygdsföreningens fina gård i Mariefred.
Samåkningen i bilar får också planeras annorlunda, med färre varje bil. Vi har maximerat deltagarantalet till 25 personer, inklusive oss 5 som ansvarar för exkursionen.
Dagen inleds med genomgång och föredrag om källkunskap
inomhus i Församlingshemmet, där kaffe/te och frukostfralla serveras.  Därefter sker samåkning till källorna, med promenader till respektive källor, samt en lättlunch på Frönäs Gård hos mig.

Vi kommer tur och ordning att besöka --
FRÖNÄSKÄLLAN, position 59 16 38 N, 17 16 24 Ö
DROTTNINGKÄLLAN 59 13 55 N, 17 18 47 Ö
MÅLARTORPSKÄLLAN 59 16 34 N 17 13 01 Ö

Olle Wahlberg och jag ,Gunnel Vrethem,ledamöter i Källakademin är huvudansvariga för dagen med hjälpa av Märtha Dahlberg, Turinge-Taxinge
Hembygdsförening, Lennart Schweitz, Mariefreds Hembygdsförening samt Staffan Rosander, Valentuna Hembygdsförening.
Källrådet i Källakademin ansvarar för inbjudan.


Aktuell : Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Postat av GV på 20-11-21 14:44:55 (256 läsningar)

Källakademin hade sin Årsstämma i Uppsala lördag10oktober 2020 och p g a Coronapandemin så sändes den virtuellt via SCYPE. Förutom sedvanliga årsmötesbestyr och seminarier-

föreläsningar hade man också omröstning om Årets källa.
Två förslag hade inkommit, varav "min källa, Frönäskällan var det ena. Röstningen blev mycket jämn, men utföll till
fördel för det andra förslaget.
Gå in på www.kallakademin.se, och läs om bebåda nominerade källorna.
Intresset för Frönäskällan var mycket stort och presidiet bestämde att föreslå att den inställda Exkursionsdagen i Mariefrestrakten, lördag 25 april i år, skall stå på programmet under 2021,under förutsättning att pandemin med alla restriktioner viker av.

Källan har ett nr i Riksantikvariets arkiv (rad.se/fornsok) och benämns som "Brunn/Kalkälla L1982:3762, Kärnbo 241"och är utmärkt på deras karta som "Övrig kulturhistorisk lämning".

Den är också anmäld till Statens Geologiska Undersökningar, SGUs källregister.
Jag vårdar och rensar källan regelbundet och dricker vatten när jag passerar på våra dagliga skogspromenader.
Det är kallt och gott och har ingen  bismak och är testat, så att det är tjänligt som dricksvatten.

Aktuell : Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Postat av GV på 20-06-08 14:55:36 (300 läsningar)

Idag, 8 juni, har det gått 4 månader sedan Coronaviruset dök upp i Sverige, och visade sig snabbt utveckla en pandemi.

Hela samhället påverkades, och vi 70+ skulle stanna i hemkarantän och undvika alla sociala fysiska kontakter.
Situationen för oss är oförändrad och smittspridningen har varit stor främst i Stockholmsområdet och Södermanland.
Alla planerade aktiviteter fick ställas in och skjutas på framtiden och i dagsläget vet vi inte när "Framtiden" är här.

Exkursionsdagen, 25 april 2020, i Mariefredstrakten, fick ställas in och all planering tillsammans med Källakademin, Mariefreds - och Turinge-Taxinge Hembygdsföreningar fick läggas i malpåse.
Tillsammans med min kallkälla skulle vi ju också visa två Trefaldighetskällor, med månghundraårig historia, Drottningkällan i Taxinge och Målartorpskällan i Mariefred.
Om dessa källor har Lennart Schweiz, Mariefreds Hembygdsförening, skrivit fin dokumentation, som vi har fått tillåtelse att publicera i Källakademins tidskrift Källvärlden, årgång 2020.

Jag har nu fått en förfrågan att skriva en dokumentation om min kallkälla och har därför letat dels hos Lantmäteriverkets kartavdelning, dels hos Länsstyrelse Södermanland, i Riksarkivet och hos SGU- Statens Geologiska Undersökningar.
Jag känner ju till källan sedan 1947, då Frönäs Gård kom i vår ägo och vi, om somrarna på 50-talet, hämtade vårt dricksvatten i källan.
Frönäs Gård har en dokumenterad historia från 1680-talet, som soldattorp i Kärnbo socken ,med rotenummer 1033
(1710). Soldaterna tillhörde "Kunglig  Södermanlands regimente till foot" och finns namngivna ända fram till sista soldaten Johan, Emil Sjöqvist dog 1896.
Första soldaten hette Anders Liten, sedan följde soldatnamn som Ram, Ramberg och Lind.
(uppgifter ur "Soldater och Båtsmän i Kärnbo och Mariefred" Ewert Wahlberg och Gustav Lundberg, Mariefreds Hembygdsförening)

Med denna bakgrund tror jag att kallkällan borde ha en längre känd historia. Därav mitt sökande i olika arkiv.

På Riksantikvariets fornsök fann jag en karta där källan är utmärkt med beteckning Brunn/kallkälla L 1982:3762 och hoppas nu att jag skall få mera information från raa.se.

På SGUskartor finns den inte utsatt, så jag skall anmäla den till deras källarkiv. Källan har GPS position i min Iphone
59 16 38 N  17 16 25 Ö.

Aktuell : Källkademin
Postat av GV på 20-04-18 17:55:08 (326 läsningar)

Den planerade Källexkursionsdagen i Mariefredstrakten lördag 25 april ,har p g a rådande Coronapandemin ställts in och lagts "i malpåse" tills tiden är mogen igen för allmänna samlingar och möten.

Källakademin, i samarbete med Mariefreds Hembygdsförening och Turinge-Taxinge Hembygdsförening har tagit beslutet tillsammans. Gå gärna in på Källakademins hemsida www.kallakademin.se och läs i senaste numret av tidskriften Källvärlden.
Intresset för att delta i dagen är stort, så Olle Wahlberg i Källakademins styrelse och jag som ledamot i Källakademin
kommer att göra allt för att återkomma med en inbjudan!

Vi ser fram emot en spännande och lärorik dag, där vi skall besöka tre källor - Dahlkällan invid Frönäs Gård, Mariefred, Drottningkällan, Trefaldighetskälla i Taxinge och Målartorpskällan, Trefaldighetskälla ovanför Slottsbrinken i Mariefred.

Aktuell : Källakademins seminarium i Uppsala 9 november 2019
 Postat av GV på 19-11-28 15:40:00 (514 läsningar)

"Källor och källvatten - naturvetenskapliga aspekter" var temat för Källakademins seminarium i Uppsala med ca 30 deltagare, inklusive föreläsare. Många intressanta föredragningar om bl a " Hur man hittar källor", "Vård av källor","Presentation a Källakademins nya kompendium om skötsel av och skydd av kallkällor", SGU- Statens Geologiska Undersökningar, Eva Wendelin om "Hur man hittar i databaserna och hur man anmäler källfynd".

Vi fick prova vatten från två olika källor, med och utan kolsyra och fick bedöma vattenkvalitet enligt ett särskilt formulär.
Vi fick också en genomgång av "Mineralvatten nu och då", samt en föreläsning av Olle, Selenius, 1:e stadsgeolog vid SGU, om "Medicinska effekter av källvattens sammansättning".
Tillfälle till utbyte av tankar och planer kring källaktiviteter gavs det också tid för.

Jag fick presentera mitt förslag till en Excursionsdag i Mariefredstrakten, som jag arbetat fram i samarbete med Olle Wahlberg, Källakademin. Förslaget uppskattades och Källrådet meddelade efteråt att dagen skall planeras in i 2020-års kalender. 
Tanken är att visa tre källor runt Mariefred, -
-En kallkälla invid Frönäs Gård,
-Trefaldighetskällan, Drottningkällan,
-Trefaldighetskällan, Målartorpskällan

Datum är lördag 25 april 2020 och Excursionsguide och Inbjudan är färdigställd av GV och OW.
I tidningen Källvärlden, 2020, kommer information och även två artiklar, om de båda Trefaldighetskällorna, sammanställda av Lennart Schweiz, Mariefreds Hembygdsförening, att publiceras.
Läs mer om källhistorier kring de tre tänkta visningskällorna i nästa inlägg.

(1) 2 3 4 ... 12 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]