:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Mindfulness- medveten närvaro, vart du än går är du där........så koppla av stressen och fånga ögonblicket här och nu med alla sinnen..”

Jon Kabat-Zinn


(1) 2 3 4 ... 11 »
ÖVRIGA UPPDRAG : Svenska Läkare Sällskapet - SLS Preventionsdag 2019
Postat av GV på 19-05-29 22:10:32 (20 läsningar)

SLS arrangerade den årliga Preventionsdagen, med Fokus på levnadsvanor, den 4 februari, i Läkarsällskapets vackra jugendhus på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Syftet med dagen var att ge en nyckel till jämlik hälsa och lära ut om aktuell forskning och goda exempel kring levnadsvanor.
Forskningen som presenterades visade på att prevention lönar sig både för patienterna och för samhället och kan avsevärt minska sjukvårdskonsumtion.
Jag har deltagit på SLS levnadsvaneprojekt tidigare år och följer med intresse de forskningsrapporter som presenteras.
T ex visar det sig att Riktade hälsosamtal ger bättre resultat än Allmänna hälsokontroller.
Nästa års Preventionsdag är redan inprickad samma tid som i år!

ÖVRIGA UPPDRAG : Fälstudieprojektet Kallkällan Frönäs, 18 februari 2018
Postat av GV på 18-02-18 20:43:20 (332 läsningar)

För 2 veckor sedan fick jag på Internet en länk till KällAkademin - Akademin för de friska källorna.

Efter att ha läst deras upprop, om att kunna bli medlem, ansökte jag om att bli ledamot, med mina tre barnbarn Leon, Poul och Fred, som assistenter i vår gemensamma Fältstudie av en kallkälla vid vår tomtgräns. Källan är fornminnesmärkt och stensatt och alltid fylld med vatten. (se tidigare redovisning av åtgärder hittills.)

Idag 18 februari har Poul och jag arbetat tillsammans och med krattor rensat botten i källan från sediment- mest kottar barr, kvistar och jord och uppmätt djupet ner till stenbotten till 71,5 cm. Vid prov på vattnet med en kåsa var vattnet alldeles klart, luktfritt, kallt och välsmakande, utan någon bismak!
Spännande, nu återstår att tillverka ett lock, som hindra från nedfall av partiklar från naturen samt regnvatten!

Jag ser fram emot vidare kontakt med kunniga personer i KällAkademin!

Aktuell : Fältstudieprojektet på Frönäs Gård
Postat av GV på 18-02-02 15:02:01 (315 läsningar)

Kallkällan - Fältstudie,

Efter lång väntan på provsvar från Svenska Vattenlaboratoriet AB, www.vattenlab.se, fick jag i januari, nu 2018-01-04, svar på inskickade vattenprover. Radonmätning och kemisk vattenanalys visade att vattnet från källan är tjänligt. Alla värden var inom "värden för tjänligt vatten", men Ph-värdet var lågt, endast 5,9. Mikrobiologisk vattenanalys visade ingen förekomst av E.coli bakterier, men både Koliforma bakterier och Mikroorganismer hade förhöjda värden, så därför klassades vattnet som "tjänligt, med viss anmärkning" vilket kan tyda på påverkan från jord samt från ytvatten som läcker in vid regn.
Åtgärd: att bygga ett brunnslock som skyddar kallkällan från nedfäll av regn och förna, samt att göra återkommande mikrobiologisk vattenanalys.
Åtgärd: att rensa källans botten och sidostenar ytterligare.
Slutsats: att vattnet är tjänligt som dricksvatten, i små mängder.
Kallkällan är fornminnesmärkt och utsatt på Lantmäteriverkets karta, så det finns ett skyddsvärde i att vårda den, Barnbarnen har döpt den till DAHLKällan, efter
mitt familjenamn,

Aktuell : Aktuellt från Frönäs Gård, september 2017
Postat av GV på 17-09-26 17:58:13 (418 läsningar)

Efter ett långt uppehåll, sedan vi avslutat föreningen STUC, Sörmlands Trädgårds och UtvecklingsCentrum 2015, kan jag berätta om att jag tillsammans med mina barnbarn Leon, 12 år, Poul 10 år och Fred 7 år, har startat Fältstudier i och kring våra ägor på Frönäs Gård, nere vid en vik av Mälaren ,utanför Mariefred.

Förutom insamling av material från Naturen, i ett kast för gamla blytyper, som skall bli ett bord med glasskiva och ben, så har vi startat ett projekt att rensa en fornminnesmärkt Kallkälla uppe i skogen. Vi har tagit egna vattenprover för att se på grumlighet (sedimentering), testat smaken och kontrollerat Ph-värdet.                                                                 Nästa steg i projektet är att skicka in vattenprover till ett Analysföretag för att få svar på bakterie- samt kemisk analys för att bedöma vattenkvaliten.                                                     På 40- och 50-talet var det vår dricksvattenkälla under alla somrar. Barnbarnen har vidare ideér kring utveckling av Projektet Dahlkällan. Spännande tycker vi alla.

Aktuell : På Gång på Frönäs Gård, september 2017
Postat av GV på 17-09-26 17:40:00 (515 läsningar)

Efter ett långt uppehåll med aktuella artiklar, sedan vi avslutat STUC, Sörmlands Trädgårds och UtvecklingsCentrum, 2015, så kan jag berätta att jag nu tillsammans med mina barnbarn, Leon 12 år, Poul 10 år och Fred 7 år har startat Fältstudier här ute på och runt våra marker, på Frönäs Gård, utanför Mariefred, vid en vik av Mälaren.


Förutom att samla material från naturen i en sk kastlåda för blytyper till tryckerier, som så småningom skall bli till ett bord med ben och glasskiva ovanpå, så har vi startat ett naturvårdsprojekt.                                                                        Vi gör en Fältstudie i samband med att vi rensar en gammal kallkälla uppe i skogen utanför vår mark. Källan är fornminnesmärkt och när vi var barn på 40-50-talet, så hämtade vi vårt dricksvatten där sommartid.
Vi rensar källan från allt nedfallet, barr, kvistar, humus och skall lägga ett lock över för att hålla rent. Vi har tagit vattenprover för att, se hur grumligt vattnet är (sediment-
avlagring), smakat på att dricka det och provat Ph-värdet.

I nästa steg går vi nu vidare och beställer rör till vattenprover från ett Analysföretag för att få kemisk och bakteriell analys.
Barnbarnen har ide´er om vidare utveckling av projektet!
Rapport följer när vi får svar på vattenprover. Spännande tycker vi alla.
(1) 2 3 4 ... 11 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]