:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Kroppen är själens teater.”

Clarence Crafoord


(1) 2 3 4 ... 13 »
Aktuell : Drottningkällan, Taxinge 12 juni 2022
Postat av GV p 22-10-24 17:15:36 (271 lsningar)

Söndagen 12 Juni 2022 arrangerade Hembygdsföreningen Turinge-Taxinge ett event vid Drottningkällan.

Att samlas och inviga den restaurerade källan och "Dricka brunn" enligt Trefaldighetsseden.
Ett 20-tal medlemmar samlades och samtidigt hade jag, för Källakademins räkning, tillfälle att dela ut två diplom.
Dels, ett till Märtha Dahlberg, för hennes stora arbete att hålla ihop projektet att restaurera källan, samt ett till Polska staten, för insatser att förgylla kronan på stenen, samt ge bidrag till information.
Stigen dit, 300 m, har röjts och några enkla bänkar har satts upp. Redskap finns för att rensa källan.
Då vattnet är mycket järn- och manganhaltigt, så bildas en hinna på vattenspegeln, som behöver föras bort innan man dricker av vattnet, som nu porlar fint.
Drottningkällan är nu ett utflyktsmål och väl värt ett besök.

Aktuell : Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
Postat av GV p 21-12-02 16:58:07 (359 lsningar)

Vi startade om vår planering av en Källekursionsdag i Mariefredstrakten och Märtha Dahlberg, Turinge-Taxinge Hembygdsförening, Lennart Schweitz, Mariefreds Hembygdsförening samt Olle Wahlberg och jag själv, som representerar Källakademin träffades och beslöt att

föreslå lördagen 25september 2021. 
Källakademins presens godkände datumet och inbjudan publicerades i Källakademins tidning, som skickades ut v  e-post till medlemmarna, 1 september.
5 platser veks för DrottningkällansVänner och ett antal inbjöds också från Mariefreds Hembygdsförening.
Max deltagarantal, inkl vi ansvariga, sattes till 24 personer.

Vid inbjudan skrev vi speciella coronarestriktioner bl a vid samåkning i bilarna, samt vid det inledande seminariet.
Därför fick vi hyra Mariefreds Församlingshem, i stället för
att samlas i Callanderska gården.
Platserna fylldes snabbt och jag är glad att viktiga personer från Källakademins styrelse valde att delta.
Efter ett inledande seminarium, under ledning av Olle Wahlberg, så besökte vi i turordning Frönäskällan, Drottningkällan, samt den nedlagda Målartorpskällans plats och det bortflyttade brunnshuset.
Som avslut berättade Lennart Schweitz brunnshistoria till inspelad brunnsmusik. Alla trevliga deltagare var förtjusta över den lyckade dagen.
Källakademin förrättade val av Årets Källa 2021, som med all rätt blev Drottningkällan, med sin spännande historia från 1560-talet samt den fint genomförda restaureringen som genomförts under året.
En bäveruppdämning togs bort och källan framträder åter som en porlande Trefaldighetskälla med hög besökspotential. Vattnet är drickbart.
Polska staten har bidragit vid renoveringen och förgyllt den kungliga kronan på minnesstenen som finns bakom källan.

Källan, och stigen dit, vårdas regelbundet av Drottningkällans Vänner i Turinge-Taxinge Hembygdsförening. Den är väl värd ett besök.

Gå gärna in och läs mer på www.kallakademin.se

ÖVRIGA UPPDRAG : Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
Postat av GV p 21-09-04 12:21:19 (554 lsningar)

Lördag 25 september 2021 skall det bli av att vi genomför den planerade, men inställda exkursionsdagen 25 maj 2020.


Covid-19 Pandemin satte ju käppar i hjulet för alla sociala aktiviteter, så att vi fick lägga hela planeringen i malpåse.

Nu, efter ett och ett halvt år, så är merparten av oss äldre
dubbelvaccinerade och kan träffas, med hänsyn tagna till 
FHMs restriktioner. Så nu har det via Källakademins tidning
,(se www.kallakademin.se) skickats ut inbjudningar till alla intresserade källentusiaster.
Vi iaktar coronarestriktioner och träffas i Mariefreds Församlingshems stora sal, i stället för på Callanderska gården, som är Hembygdsföreningens fina gård i Mariefred.
Samåkningen i bilar får också planeras annorlunda, med färre varje bil. Vi har maximerat deltagarantalet till 25 personer, inklusive oss 5 som ansvarar för exkursionen.
Dagen inleds med genomgång och föredrag om källkunskap
inomhus i Församlingshemmet, där kaffe/te och frukostfralla serveras.  Därefter sker samåkning till källorna, med promenader till respektive källor, samt en lättlunch på Frönäs Gård hos mig.

Vi kommer tur och ordning att besöka --
FRÖNÄSKÄLLAN, position 59 16 38 N, 17 16 24 Ö
DROTTNINGKÄLLAN 59 13 55 N, 17 18 47 Ö
MÅLARTORPSKÄLLAN 59 16 34 N 17 13 01 Ö

Olle Wahlberg och jag ,Gunnel Vrethem,ledamöter i Källakademin är huvudansvariga för dagen med hjälpa av Märtha Dahlberg, Turinge-Taxinge
Hembygdsförening, Lennart Schweitz, Mariefreds Hembygdsförening samt Staffan Rosander, Valentuna Hembygdsförening.
Källrådet i Källakademin ansvarar för inbjudan.


Aktuell : Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Postat av GV p 20-11-21 14:44:55 (672 lsningar)

Källakademin hade sin Årsstämma i Uppsala lördag10oktober 2020 och p g a Coronapandemin så sändes den virtuellt via SCYPE. Förutom sedvanliga årsmötesbestyr och seminarier-

föreläsningar hade man också omröstning om Årets källa.
Två förslag hade inkommit, varav "min källa, Frönäskällan var det ena. Röstningen blev mycket jämn, men utföll till
fördel för det andra förslaget.
Gå in på www.kallakademin.se, och läs om bebåda nominerade källorna.
Intresset för Frönäskällan var mycket stort och presidiet bestämde att föreslå att den inställda Exkursionsdagen i Mariefrestrakten, lördag 25 april i år, skall stå på programmet under 2021,under förutsättning att pandemin med alla restriktioner viker av.

Källan har ett nr i Riksantikvariets arkiv (rad.se/fornsok) och benämns som "Brunn/Kalkälla L1982:3762, Kärnbo 241"och är utmärkt på deras karta som "Övrig kulturhistorisk lämning".

Den är också anmäld till Statens Geologiska Undersökningar, SGUs källregister.
Jag vårdar och rensar källan regelbundet och dricker vatten när jag passerar på våra dagliga skogspromenader.
Det är kallt och gott och har ingen  bismak och är testat, så att det är tjänligt som dricksvatten.

Aktuell : Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Postat av GV p 20-06-08 14:55:36 (1011 lsningar)

Idag, 8 juni, har det gått 4 månader sedan Coronaviruset dök upp i Sverige, och visade sig snabbt utveckla en pandemi.

Hela samhället påverkades, och vi 70+ skulle stanna i hemkarantän och undvika alla sociala fysiska kontakter.
Situationen för oss är oförändrad och smittspridningen har varit stor främst i Stockholmsområdet och Södermanland.
Alla planerade aktiviteter fick ställas in och skjutas på framtiden och i dagsläget vet vi inte när "Framtiden" är här.

Exkursionsdagen, 25 april 2020, i Mariefredstrakten, fick ställas in och all planering tillsammans med Källakademin, Mariefreds - och Turinge-Taxinge Hembygdsföreningar fick läggas i malpåse.
Tillsammans med min kallkälla skulle vi ju också visa två Trefaldighetskällor, med månghundraårig historia, Drottningkällan i Taxinge och Målartorpskällan i Mariefred.
Om dessa källor har Lennart Schweiz, Mariefreds Hembygdsförening, skrivit fin dokumentation, som vi har fått tillåtelse att publicera i Källakademins tidskrift Källvärlden, årgång 2020.

Jag har nu fått en förfrågan att skriva en dokumentation om min kallkälla och har därför letat dels hos Lantmäteriverkets kartavdelning, dels hos Länsstyrelse Södermanland, i Riksarkivet och hos SGU- Statens Geologiska Undersökningar.
Jag känner ju till källan sedan 1947, då Frönäs Gård kom i vår ägo och vi, om somrarna på 50-talet, hämtade vårt dricksvatten i källan.
Frönäs Gård har en dokumenterad historia från 1680-talet, som soldattorp i Kärnbo socken ,med rotenummer 1033
(1710). Soldaterna tillhörde "Kunglig  Södermanlands regimente till foot" och finns namngivna ända fram till sista soldaten Johan, Emil Sjöqvist dog 1896.
Första soldaten hette Anders Liten, sedan följde soldatnamn som Ram, Ramberg och Lind.
(uppgifter ur "Soldater och Båtsmän i Kärnbo och Mariefred" Ewert Wahlberg och Gustav Lundberg, Mariefreds Hembygdsförening)

Med denna bakgrund tror jag att kallkällan borde ha en längre känd historia. Därav mitt sökande i olika arkiv.

På Riksantikvariets fornsök fann jag en karta där källan är utmärkt med beteckning Brunn/kallkälla L 1982:3762 och hoppas nu att jag skall få mera information från raa.se.

På SGUskartor finns den inte utsatt, så jag skall anmäla den till deras källarkiv. Källan har GPS position i min Iphone
59 16 38 N  17 16 25 Ö.

(1) 2 3 4 ... 13 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]