:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Minska din negativa stress - uppskjut tills i morgon, vad du i går, beslöt att göra i dag.”

Lennart Levi

Aktuell : Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Postat av GV p 20-11-21 14:44:55 (671 lsningar)

Källakademin hade sin Årsstämma i Uppsala lördag10oktober 2020 och p g a Coronapandemin så sändes den virtuellt via SCYPE. Förutom sedvanliga årsmötesbestyr och seminarier-

föreläsningar hade man också omröstning om Årets källa.
Två förslag hade inkommit, varav "min källa, Frönäskällan var det ena. Röstningen blev mycket jämn, men utföll till
fördel för det andra förslaget.
Gå in på www.kallakademin.se, och läs om bebåda nominerade källorna.
Intresset för Frönäskällan var mycket stort och presidiet bestämde att föreslå att den inställda Exkursionsdagen i Mariefrestrakten, lördag 25 april i år, skall stå på programmet under 2021,under förutsättning att pandemin med alla restriktioner viker av.

Källan har ett nr i Riksantikvariets arkiv (rad.se/fornsok) och benämns som "Brunn/Kalkälla L1982:3762, Kärnbo 241"och är utmärkt på deras karta som "Övrig kulturhistorisk lämning".

Den är också anmäld till Statens Geologiska Undersökningar, SGUs källregister.
Jag vårdar och rensar källan regelbundet och dricker vatten när jag passerar på våra dagliga skogspromenader.
Det är kallt och gott och har ingen  bismak och är testat, så att det är tjänligt som dricksvatten.Other articles
22-10-24 17:15:36 - Drottningkällan, Taxinge 12 juni 2022
21-12-02 16:58:07 - Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
21-09-04 12:21:19 - Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
20-11-21 14:44:55 - Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
20-06-08 14:55:36 - Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]