:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Utan tvivel är man inte klok.”

Tage Danielsson

Aktuell : Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
Postat av GV p 21-12-02 16:58:07 (359 lsningar)

Vi startade om vår planering av en Källekursionsdag i Mariefredstrakten och Märtha Dahlberg, Turinge-Taxinge Hembygdsförening, Lennart Schweitz, Mariefreds Hembygdsförening samt Olle Wahlberg och jag själv, som representerar Källakademin träffades och beslöt att

föreslå lördagen 25september 2021. 
Källakademins presens godkände datumet och inbjudan publicerades i Källakademins tidning, som skickades ut v  e-post till medlemmarna, 1 september.
5 platser veks för DrottningkällansVänner och ett antal inbjöds också från Mariefreds Hembygdsförening.
Max deltagarantal, inkl vi ansvariga, sattes till 24 personer.

Vid inbjudan skrev vi speciella coronarestriktioner bl a vid samåkning i bilarna, samt vid det inledande seminariet.
Därför fick vi hyra Mariefreds Församlingshem, i stället för
att samlas i Callanderska gården.
Platserna fylldes snabbt och jag är glad att viktiga personer från Källakademins styrelse valde att delta.
Efter ett inledande seminarium, under ledning av Olle Wahlberg, så besökte vi i turordning Frönäskällan, Drottningkällan, samt den nedlagda Målartorpskällans plats och det bortflyttade brunnshuset.
Som avslut berättade Lennart Schweitz brunnshistoria till inspelad brunnsmusik. Alla trevliga deltagare var förtjusta över den lyckade dagen.
Källakademin förrättade val av Årets Källa 2021, som med all rätt blev Drottningkällan, med sin spännande historia från 1560-talet samt den fint genomförda restaureringen som genomförts under året.
En bäveruppdämning togs bort och källan framträder åter som en porlande Trefaldighetskälla med hög besökspotential. Vattnet är drickbart.
Polska staten har bidragit vid renoveringen och förgyllt den kungliga kronan på minnesstenen som finns bakom källan.

Källan, och stigen dit, vårdas regelbundet av Drottningkällans Vänner i Turinge-Taxinge Hembygdsförening. Den är väl värd ett besök.

Gå gärna in och läs mer på www.kallakademin.seOther articles
22-10-24 17:15:36 - Drottningkällan, Taxinge 12 juni 2022
21-12-02 16:58:07 - Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
21-09-04 12:21:19 - Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
20-11-21 14:44:55 - Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
20-06-08 14:55:36 - Källakademin, Kallkälla, Dahlkällan, invid Frönäs Gård
Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]