:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Livet är det som pågår, medan vi sysslar med annat.”

Lennart Hagerfors


« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 13 »
PSYKOSOMATISK MEDICIN : Årsmöte i SFPSM i Stockholm 29 maj 2015
Postat av GV p 15-06-21 18:20:00 (1644 lsningar)

Den 29 maj 2015 hade Svensk Förening för PsykoSomatisk Medicin - SFPSM - sitt Årsmöte i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Vid kallelsen hade vi blivit förvarnade att föreningen skulle behöva läggas ner, vilket också beslutades av deltagarna på Årsmötet.
Som mångårig medlem i föreningen är det med stor sorg vi måste konstatera att vi är för få betalande medlemmar och att det inte går att få ihop namn till en styrelse.
Ett extra Årsmöte skall hållas senast inom ett år, när Interimsstyrelsen, bestående av Ulf Sundequist, Britt-Marie Johansson, Birgitta Berg Wikander och Anders Öster, har förbertt detta. Revisorerna, Bertil Nordbäck och Ralph Svensson, kvarstår.
Hemsidan, www.psykosomatik.org , som har skötts av web redaktör Anders Öster har varit mycket välbesökt och skall fortsätta att finnas.
Vi hoppas att vi kan bilda ett Forum för alla intresserade av Psykosomatik och avvaktar kallelse till Extra Årsmöte och avsluts Fest. Vi är många som haft stor glädje av föreningens verksamhet genom åren och många fina kontakter mellan olika företrädare för olika professioner inom vård och hälsa har skapats genom intressanta kongresser/konferenser och möten.

Aktuell : STUC - Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum
Postat av GV p 15-03-08 18:30:00 (1511 lsningar)

2015-01-12 var datum för sista styrelse- och avslutmötet i STUC. Alla diskussioner med Skattemyndigheten, banken och övriga parter har lett till att vi har kunnat avsluta alla papper   och datera detta till 2014.

Enligt våra stadgar skulle vi donera ett ev. överskott, vid föreningens upplösning, till Djurskyddet i Mariefred, att. Eva Söderberg, Klaraborg.                                               2015-01-26 överlämnade Olle Rådman, kassör, Marcus Majander, sekreterare och jag själv ordförande i STUC 4047:- som donation till Djurskyddet i Mariefred, vid en liten ceremoni, som dokumenterades därefter i lokaltidningen MÅSEN. Vi tackar alla varandra för en givande tid med den ideella föreningen STUC under åren 2009 - 2014.

Aktuell : Medicinska Riksstämman, SLS
Postat av GV p 15-03-08 18:17:18 (1448 lsningar)

2014-12-04-05 deltog jag i "Läkarstämman" på Waterfronts konferens Center i Stockholm. Jag bevakade främst symposier/föreläsningar inom områdena Etik, I-t i vården, Psykiatri och Njurmedicin och jag hade turen att hamna på mycket intressanta och aktuella rapporter och diskussioner.

Stämman hade mindre deltagarantal än tidigare år, troligen     p g a den pressade situationen i dagens sjukvård, med svårigheter att få ledigt för fortbildning. För mig, som associerad medlem, gav dessa dagar mycket aktuella kunskaper och synpunkter. Jag vill särskilt nämna föreläsningen om Vita dokusåpor i vården, där bl a Clarence Craaford,på "Centrum för rättvisa" berättade om patienters och anhörigas problem med sekretessskydd vid TV-inspelningar inom Akutvård- Ambulansvård och i Sjukhusmiljö. Ett antal Landsting, bl a Uppsala med Akademiska sjukhuset har slutit avtal med privata TV-bolag, i PR syfte. Är detta förenligt med Sekretesslagstiftning och Tystnadsplikten som skall skydda patientens intigritet??
Jag ifrågasätter detta starkt. 

Aktuell : STUC - Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum
Postat av GV p 14-12-02 17:25:08 (1725 lsningar)

STUC Aktuellt, December 2014

Vid årsmötet i våras togs beslutet att lägga ner STUC som ideell förening. Vi avslutade våra aktiviteter genom att anordna Kyrkogårdens Dag, lördag 30 Augusti, tillsammans med Svenska Kyrkan i Mariefred, med kyrkoherde Torbjörn Burvall. Efter en vandring på kyrkogården under kunnig ledning av Bengt Rundgren, så bjöd vi på fika plus en föreläsning, där vi hade bjudit in Biolog Susanne Wigh-Mäsak, som föreläste engagerande om Promession - Ekologisk begravning. (Gå gärna in och läs på www.promessa.se) Vi begravde därmed STUC "symboliskt".

Nu "stänger vi böckerna" och planerar för ett Tack- och Avslutsmöte  12 januari 2015 i Biohuset i Mariefred.

Vi ser tillbaka på  6 intressanta år, där STUC har bidragit till många intressanta föreläsningar, studiebesök samt under tre år arrangerat Slåtterfest på Munkhagsgärdet i Mariefred, där vi samarbetat med många föreningar och intresserade privatpersoner och affärsidkare.
Vi i styrelsen, Marcus Majander, Anders Furuhammar, Ulla Troeng, Olle Rådmann, samt Anci Näslund, Maria Kruus och Peter Vårenius kommer att fortsätta i STUCs Visions anda --
"Att verka för ett ekologiskt och hållbart samhälle!"

Aktuell : STUC- Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum
Postat av GV p 14-07-09 17:32:35 (1336 lsningar)

Vid årsmötet 11 mars i år beslutades att vi lägger ner STUC, efter 4 års aktivt föreningsliv. Vi har genomfört 3 Slåtterfester på Munkhagsgärdet i Mariefred, i samarbete med Hembygdsföreningen och ett stort antal Studiebesök i intressanta trädgårdar samt ordnat flera föreläsningar i samarbete med Mariefreds församling och Mariefreds Bibliotek och Bokhandel.

Vi har fått god publicitet såväl i M/T Måsen och i Strengnäs Tidning.
Som avslut arrangerar vi,tillsammans med Kyrkoherde Torbjörn Burvall, Svenska kyrkan i Mariefred, "Kyrkogårdens Dag", lördagen 30 augusti, kl 13.00 - 16.00.
Föredrag av Susanne Wigh Mäsak, Göteborg, om Promession - Ekologisk begravning, Fika med Anna och Robert , Annas Hembageri, Marielund, samt rundvandring på Mariefreds Kyrkogård. Avslut med kort utomhus kontemplation av Torbjörn Burvall.
Håll utkik efter annonser i lokaltidningar samt affischer på anslagstavlor och på www.imariefred.nu/Evenemangskalendern, och välkomna till en intressant eftermiddag med oss i STUC. 

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 13 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]