:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
"Själen behöver mera utrymme än kroppen."

Axel Munthe(1) 2 3 4 5 »
Aktuell : Fältstudieprojektet på Frönäs Gård
Postat av GV på 18-02-02 15:02:01 (402 läsningar)

Kallkällan - Fältstudie,

Efter lång väntan på provsvar från Svenska Vattenlaboratoriet AB, www.vattenlab.se, fick jag i januari, nu 2018-01-04, svar på inskickade vattenprover. Radonmätning och kemisk vattenanalys visade att vattnet från källan är tjänligt. Alla värden var inom "värden för tjänligt vatten", men Ph-värdet var lågt, endast 5,9. Mikrobiologisk vattenanalys visade ingen förekomst av E.coli bakterier, men både Koliforma bakterier och Mikroorganismer hade förhöjda värden, så därför klassades vattnet som "tjänligt, med viss anmärkning" vilket kan tyda på påverkan från jord samt från ytvatten som läcker in vid regn.
Åtgärd: att bygga ett brunnslock som skyddar kallkällan från nedfäll av regn och förna, samt att göra återkommande mikrobiologisk vattenanalys.
Åtgärd: att rensa källans botten och sidostenar ytterligare.
Slutsats: att vattnet är tjänligt som dricksvatten, i små mängder.
Kallkällan är fornminnesmärkt och utsatt på Lantmäteriverkets karta, så det finns ett skyddsvärde i att vårda den, Barnbarnen har döpt den till DAHLKällan, efter
mitt familjenamn,

Aktuell : Aktuellt från Frönäs Gård, september 2017
Postat av GV på 17-09-26 17:58:13 (481 läsningar)

Efter ett långt uppehåll, sedan vi avslutat föreningen STUC, Sörmlands Trädgårds och UtvecklingsCentrum 2015, kan jag berätta om att jag tillsammans med mina barnbarn Leon, 12 år, Poul 10 år och Fred 7 år, har startat Fältstudier i och kring våra ägor på Frönäs Gård, nere vid en vik av Mälaren ,utanför Mariefred.

Förutom insamling av material från Naturen, i ett kast för gamla blytyper, som skall bli ett bord med glasskiva och ben, så har vi startat ett projekt att rensa en fornminnesmärkt Kallkälla uppe i skogen. Vi har tagit egna vattenprover för att se på grumlighet (sedimentering), testat smaken och kontrollerat Ph-värdet.                                                                 Nästa steg i projektet är att skicka in vattenprover till ett Analysföretag för att få svar på bakterie- samt kemisk analys för att bedöma vattenkvaliten.                                                     På 40- och 50-talet var det vår dricksvattenkälla under alla somrar. Barnbarnen har vidare ideér kring utveckling av Projektet Dahlkällan. Spännande tycker vi alla.

Aktuell : På Gång på Frönäs Gård, september 2017
Postat av GV på 17-09-26 17:40:00 (569 läsningar)

Efter ett långt uppehåll med aktuella artiklar, sedan vi avslutat STUC, Sörmlands Trädgårds och UtvecklingsCentrum, 2015, så kan jag berätta att jag nu tillsammans med mina barnbarn, Leon 12 år, Poul 10 år och Fred 7 år har startat Fältstudier här ute på och runt våra marker, på Frönäs Gård, utanför Mariefred, vid en vik av Mälaren.


Förutom att samla material från naturen i en sk kastlåda för blytyper till tryckerier, som så småningom skall bli till ett bord med ben och glasskiva ovanpå, så har vi startat ett naturvårdsprojekt.                                                                        Vi gör en Fältstudie i samband med att vi rensar en gammal kallkälla uppe i skogen utanför vår mark. Källan är fornminnesmärkt och när vi var barn på 40-50-talet, så hämtade vi vårt dricksvatten där sommartid.
Vi rensar källan från allt nedfallet, barr, kvistar, humus och skall lägga ett lock över för att hålla rent. Vi har tagit vattenprover för att, se hur grumligt vattnet är (sediment-
avlagring), smakat på att dricka det och provat Ph-värdet.

I nästa steg går vi nu vidare och beställer rör till vattenprover från ett Analysföretag för att få kemisk och bakteriell analys.
Barnbarnen har ide´er om vidare utveckling av projektet!
Rapport följer när vi får svar på vattenprover. Spännande tycker vi alla.
Aktuell : Medicinska Riksstämman, SLS, 3-4/12, 2015 i Waterfront, Stockholm
Postat av GV på 15-12-15 13:39:25 (1516 läsningar)

För andra året i rad anordnade Svenska Läkaresällskapet, SLS, Medisinska Riksstämman, i Waterfronts kongresslokaler i Stockholms City.

Årets tema var - "Morgondagens vård och hälsa", och det känns ju som det berör oss alla.
Som associerad medlem i SLS, sedan 2007, hade jag i år erbjudandet att delta gratis under de båda dagarna 3 och 4 december.
Syftet är att få ta del av ett rikt vetenskapligt program där man har fokuserat på att ta fram de absolut mest angelägna frågorna för dagens och framtidens vård och hälsa.
Mitt val bland den stora mängden föreläsningar och symposier föll i år främst på Allmänmedicin. Psykiatri, Njurmedicin, Etik.
 Invigningsföreläsningen "Tomorrow´s Health and Healthcare - Challenges and Opportunities", som gavs av inbjudna Professor Mary Durham, Kaiser Permanente, California, gav många många viktiga riktmärken.
Jag lyssnade också mer stor glädje till min store favoritförfattare P C Jersild som höll två intressanta föreläsningar kring etiska och psykiatriska dilemma, med anknytning till hans nyutgivna bok, "Den stökiga Psykiatrin", som är ytterst läsvärd.
Flera föreläsningar inom Psykiatriområdet berörde också sambanden mellan diagnos och behandlingsaltenativ, där man belyste nya studier om Litiums positiva effekter vid Bipolär sjukdom. Ett OBS dock för litiumpåverkan på njurarna vid långvarig behandling.
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström höll ett engagerat inlägg om Psykisk ohälsa, som varande en av alla som hade drabbats av Utbrändhetsdepression. Han såg det som en viktig erfarenhet i sitt arbete i regeringen. ---"Nöjd medlem"

Aktuell : STUC - Sörmlands Trädgård och UtvecklingsCentrum
Postat av GV på 15-03-08 18:30:00 (1108 läsningar)

2015-01-12 var datum för sista styrelse- och avslutmötet i STUC. Alla diskussioner med Skattemyndigheten, banken och övriga parter har lett till att vi har kunnat avsluta alla papper   och datera detta till 2014.

Enligt våra stadgar skulle vi donera ett ev. överskott, vid föreningens upplösning, till Djurskyddet i Mariefred, att. Eva Söderberg, Klaraborg.                                               2015-01-26 överlämnade Olle Rådman, kassör, Marcus Majander, sekreterare och jag själv ordförande i STUC 4047:- som donation till Djurskyddet i Mariefred, vid en liten ceremoni, som dokumenterades därefter i lokaltidningen MÅSEN. Vi tackar alla varandra för en givande tid med den ideella föreningen STUC under åren 2009 - 2014.

(1) 2 3 4 5 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]