:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Inte ens den flinkaste hand kan fånga den flyende tiden.”

Indiskt tänkespråk(1) 2 »
ÖVRIGA UPPDRAG : Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021
Postat av GV p 21-09-04 12:21:19 (574 lsningar)

Lördag 25 september 2021 skall det bli av att vi genomför den planerade, men inställda exkursionsdagen 25 maj 2020.


Covid-19 Pandemin satte ju käppar i hjulet för alla sociala aktiviteter, så att vi fick lägga hela planeringen i malpåse.

Nu, efter ett och ett halvt år, så är merparten av oss äldre
dubbelvaccinerade och kan träffas, med hänsyn tagna till 
FHMs restriktioner. Så nu har det via Källakademins tidning
,(se www.kallakademin.se) skickats ut inbjudningar till alla intresserade källentusiaster.
Vi iaktar coronarestriktioner och träffas i Mariefreds Församlingshems stora sal, i stället för på Callanderska gården, som är Hembygdsföreningens fina gård i Mariefred.
Samåkningen i bilar får också planeras annorlunda, med färre varje bil. Vi har maximerat deltagarantalet till 25 personer, inklusive oss 5 som ansvarar för exkursionen.
Dagen inleds med genomgång och föredrag om källkunskap
inomhus i Församlingshemmet, där kaffe/te och frukostfralla serveras.  Därefter sker samåkning till källorna, med promenader till respektive källor, samt en lättlunch på Frönäs Gård hos mig.

Vi kommer tur och ordning att besöka --
FRÖNÄSKÄLLAN, position 59 16 38 N, 17 16 24 Ö
DROTTNINGKÄLLAN 59 13 55 N, 17 18 47 Ö
MÅLARTORPSKÄLLAN 59 16 34 N 17 13 01 Ö

Olle Wahlberg och jag ,Gunnel Vrethem,ledamöter i Källakademin är huvudansvariga för dagen med hjälpa av Märtha Dahlberg, Turinge-Taxinge
Hembygdsförening, Lennart Schweitz, Mariefreds Hembygdsförening samt Staffan Rosander, Valentuna Hembygdsförening.
Källrådet i Källakademin ansvarar för inbjudan.


ÖVRIGA UPPDRAG : Källakademins möte i Vallentuna lördag 27 april 2019
Postat av GV p 19-07-30 18:10:00 (617 lsningar)

Exkursion till några källor i Markimtrakten 27 april 2019


Ansvariga för dagen var Olle Wahlberg, Källakademin och Staffan Rosander, Vallentuna Hembygdsförening.

Vi var 9 personer som samlades i Vallentuna Kulturhus för genomgång och introduktion av två kallkällor, dels Käckens, dels Bobackens kallkälla.
Vi fick provdricka vattnet från Käckens kallkälla och jämföra med Stockholms kranvatten.
Käckens vatten är 8 gr C, drickbart utan bismak och lukt. 
Källan är stensatt och försedd med lock. 
Bobackens källa är ombygg och vattnet är ej drickbart.

Vi reste runt i den vackra Markimbygden på grusvägar genom gamla små byar och kom fram till Markims kyrka, bygd på 1200-talet, som ligger på en kulle på sockengränsen.
Troligen har det funnits en trefaldighetskälla där.

Som avslut på dagen stannade vi på gården Hökeriets Cafestuga, De föder upp vita nötdjur och vita höns.

Jag fick en fin guidad bilfärd tillbaka till Vallentuna Kulturhus av lokalkunnige Göran Eriksson, boende i
Lindholmen.
Tack för en intressant och givande excursionsdag!ÖVRIGA UPPDRAG : Källakademins möte i Vallentuna lördag 27 april 2019
Postat av GV p 19-07-30 17:40:00 (595 lsningar)

Källakademin inbjöd till en exkursion till några källor i Markim, Vallentuna, 27 april 2019.


Ansvariga var Olle Wahlberg, Källakademin och Staffan Rosander, Vallentuna Hembygdsförening.
Samling skedde i Vallentuna kulturhus, med introduktion av källornas tradition och hot, beskrivning av bygden i Markim, beskrivningar av tre källor i Markim samt          - redogörelse för källvattnets kvalitet och förekomst.

Vi var 9 deltagare och vi startade med att provsmaka källvatten från Käckens kallkälla och jämföra med vanligt Stockholms kranvatten. Vattenundersökning av källan har visat att vattnet smakade gott och fylligt, utan eftersmak, var klart och hade ingen lukt.

Vi delade upp oss i 3 bilar och körde norrut till Lindholmen och Markim-Orkesta Kulturbygd där vi besökte två olika kallkällor. Dels, nämnda Käckens, som var stensatt och hade ett trälock. Vid test var vattnet 8 gr C, välsmakande.
Den andra källan, Bobackens kallkälla, är en trefaldighetskälla, numera ombygg cementbassäng med ett plåt/trälock, vattentemperaturen var också där 8 gr C, men vattnet är ej drickbart.
Vi åkte runt på slingrande grusvägar genom små byar runt den stora Markimslätten, med många fornminnesmärken.
Området föreslogs 1990 till UNESCO som Världsarv.
Vi kom fram till Markims kyrka, som ligger på en kulle på sockengränsen. Kyrkan är bygd på 1200-talet och troligen har det funnits en trefaldighetskälla bredvid kyrkan.
Som avslut åkte vi till gården Hökeriet, som föder upp franska vita nötdjur och vita höns. De driver Cafeservering.

Jag visade bilder av Dahlkällan, en stensatt kallkällan som jag och barnbarnen vårdar och det fanns bland samtliga deltagare stort intresse för att planera en exkursionsdag i Mariefred nästa år.
Som avslut fick jag en guidning av kunnig ciceron, Göran Eriksson, i bil tillbaka till Vallentuna kulturhus.
Det blev en innehållsrik och givande dag!

Jag har i efterhand, 27 juni, också fått förfrågan att ge förslag till datum och planering av en exkursiondag i Mariefredstrakten under nästa år, förslagsvis i slutet av april. Mariefred av intresse. 
Jag har tagit kontakt med Bengt Rundgren och Lennart Schweitz på Hembygdsföreningen i Mariefred, där vi tillsammans med Gunnar Kratz skall inventera ytterligare 2 källor i Mariefredstrakten, som kan vara av intresse att visa.
Jag hoppas på samarbete med Hembygdsföreningen i Mariefred med planering och genomförandet av en exkursion nästa vår.

Inför Källakademins seminarium i Uppsala 9 november har jag för avsikt att presentera ett förslag till program för en exkursion i Marifredstrakten.

Vi har nu också försett Dahlkällan - kallkällan- med ett ordentligt trälock som skyddar från nedfall av barr, kottar, löv o dylikt.
Vattnet är laboratorietestat 2018 och bedömt som tjänligt dricksvatten, kallt, +4 gr C och utan bismak och lukt, och vattennivån är konstant ca 72 cm.

Då kallkällan ligger utanför vår gårds marker, har jag informerat ägaren av skogsmarken, Magnus Eriksson,
Edsala/Ramsö om vården av källan, vilket han är positiv till.


ÖVRIGA UPPDRAG : Svenska Läkare Sällskapet - SLS Preventionsdag 2019
Postat av GV p 19-05-29 22:10:32 (591 lsningar)

SLS arrangerade den årliga Preventionsdagen, med Fokus på levnadsvanor, den 4 februari, i Läkarsällskapets vackra jugendhus på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Syftet med dagen var att ge en nyckel till jämlik hälsa och lära ut om aktuell forskning och goda exempel kring levnadsvanor.
Forskningen som presenterades visade på att prevention lönar sig både för patienterna och för samhället och kan avsevärt minska sjukvårdskonsumtion.
Jag har deltagit på SLS levnadsvaneprojekt tidigare år och följer med intresse de forskningsrapporter som presenteras.
T ex visar det sig att Riktade hälsosamtal ger bättre resultat än Allmänna hälsokontroller.
Nästa års Preventionsdag är redan inprickad samma tid som i år!

ÖVRIGA UPPDRAG : Fälstudieprojektet Kallkällan Frönäs, 18 februari 2018
Postat av GV p 18-02-18 20:43:20 (956 lsningar)

För 2 veckor sedan fick jag på Internet en länk till KällAkademin - Akademin för de friska källorna.

Efter att ha läst deras upprop, om att kunna bli medlem, ansökte jag om att bli ledamot, med mina tre barnbarn Leon, Poul och Fred, som assistenter i vår gemensamma Fältstudie av en kallkälla vid vår tomtgräns. Källan är fornminnesmärkt och stensatt och alltid fylld med vatten. (se tidigare redovisning av åtgärder hittills.)

Idag 18 februari har Poul och jag arbetat tillsammans och med krattor rensat botten i källan från sediment- mest kottar barr, kvistar och jord och uppmätt djupet ner till stenbotten till 71,5 cm. Vid prov på vattnet med en kåsa var vattnet alldeles klart, luktfritt, kallt och välsmakande, utan någon bismak!
Spännande, nu återstår att tillverka ett lock, som hindra från nedfall av partiklar från naturen samt regnvatten!

Jag ser fram emot vidare kontakt med kunniga personer i KällAkademin!

(1) 2 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]