Svenska Läkaresällskapets jubileumsstämma 2008

Date 08-09-21 20:00:00 | Topic: Aktuell

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma anordnas i år i Göteborg. Sällskapet firar i år sitt 200 års jubileum och inbjuder till läkarstämma 26, 27, 28 november i Scandinavium i Göteborg. Som ny medlem i Svenska Läkaresällskapet kommer jag att delta  och lyssna på ett antal symposier på Tema - Individ och samhälle samt Inflammatoriska sjukdomar, och deltaga i jubileumsfestligheterna, vilket jag ser fram emot.
Vill du veta mer om Jubileumsstämman, gå då in på
www.sls.se


This article comes from :: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::
http://www.vrethem.se

The URL for this story is:
http://www.vrethem.se/modules/news/article.php?storyid=20