Källakademin, Källexkursion i Mariefredstrakten 25 september 2021

Date 21-09-04 12:21:19 | Topic: ÖVRIGA UPPDRAG

Lördag 25 september 2021 skall det bli av att vi genomför den planerade, men inställda exkursionsdagen 25 maj 2020.

Covid-19 Pandemin satte ju käppar i hjulet för alla sociala aktiviteter, så att vi fick lägga hela planeringen i malpåse.

Nu, efter ett och ett halvt år, så är merparten av oss äldre
dubbelvaccinerade och kan träffas, med hänsyn tagna till 
FHMs restriktioner. Så nu har det via Källakademins tidning
,(se www.kallakademin.se) skickats ut inbjudningar till alla intresserade källentusiaster.
Vi iaktar coronarestriktioner och träffas i Mariefreds Församlingshems stora sal, i stället för på Callanderska gården, som är Hembygdsföreningens fina gård i Mariefred.
Samåkningen i bilar får också planeras annorlunda, med färre varje bil. Vi har maximerat deltagarantalet till 25 personer, inklusive oss 5 som ansvarar för exkursionen.
Dagen inleds med genomgång och föredrag om källkunskap
inomhus i Församlingshemmet, där kaffe/te och frukostfralla serveras.  Därefter sker samåkning till källorna, med promenader till respektive källor, samt en lättlunch på Frönäs Gård hos mig.

Vi kommer tur och ordning att besöka --
FRÖNÄSKÄLLAN, position 59 16 38 N, 17 16 24 Ö
DROTTNINGKÄLLAN 59 13 55 N, 17 18 47 Ö
MÅLARTORPSKÄLLAN 59 16 34 N 17 13 01 Ö

Olle Wahlberg och jag ,Gunnel Vrethem,ledamöter i Källakademin är huvudansvariga för dagen med hjälpa av Märtha Dahlberg, Turinge-Taxinge
Hembygdsförening, Lennart Schweitz, Mariefreds Hembygdsförening samt Staffan Rosander, Valentuna Hembygdsförening.
Källrådet i Källakademin ansvarar för inbjudan.

This article comes from :: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::
http://www.vrethem.se

The URL for this story is:
http://www.vrethem.se/modules/news/article.php?storyid=64