:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Livet är det som pågår, medan vi sysslar med annat.”

Lennart Hagerfors


SVENSK FÖRENING FÖR PSYKOSOMATISK MEDICIN
(1) 2 »
PSYKOSOMATISK MEDICIN : Årsmöte i SFPSM i Stockholm 29 maj 2015
Postat av GV på 15-06-21 18:20:00 (1357 läsningar)

Den 29 maj 2015 hade Svensk Förening för PsykoSomatisk Medicin - SFPSM - sitt Årsmöte i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm.

Vid kallelsen hade vi blivit förvarnade att föreningen skulle behöva läggas ner, vilket också beslutades av deltagarna på Årsmötet.
Som mångårig medlem i föreningen är det med stor sorg vi måste konstatera att vi är för få betalande medlemmar och att det inte går att få ihop namn till en styrelse.
Ett extra Årsmöte skall hållas senast inom ett år, när Interimsstyrelsen, bestående av Ulf Sundequist, Britt-Marie Johansson, Birgitta Berg Wikander och Anders Öster, har förbertt detta. Revisorerna, Bertil Nordbäck och Ralph Svensson, kvarstår.
Hemsidan, www.psykosomatik.org , som har skötts av web redaktör Anders Öster har varit mycket välbesökt och skall fortsätta att finnas.
Vi hoppas att vi kan bilda ett Forum för alla intresserade av Psykosomatik och avvaktar kallelse till Extra Årsmöte och avsluts Fest. Vi är många som haft stor glädje av föreningens verksamhet genom åren och många fina kontakter mellan olika företrädare för olika professioner inom vård och hälsa har skapats genom intressanta kongresser/konferenser och möten.

PSYKOSOMATISK MEDICIN : Svensk Förening för Psykosomatisk Medicins 20 års jubileum
Postat av GV på 12-09-10 21:31:40 (1885 läsningar)

SFPSM - Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin firar 20 års jubileum i Göteborg 17 - 18 september 2012, med att anordna den 10:e nationella kongressen. Föreningens båda initiativtagare, Töres Theorell och Tatjana Sivik deltar och Tatjana står som värd för kongressen, som hålls på Läppstiftet konferens i Göteborgssalen.Då jag varit medlem nästan sedan starten och under åren 2004 - 2010 varit ansvarig för Valberedningen, har jag många goda kontakter och vänner både bland deltagare och föreläsare och ser fram emot dessa dagar med stor glädje.Temat är - "Livshändelsers betydelse för hälsan", med undertext - Varför lyssnar samhället allt mindre ju skarpare den psykosomatiska kunskapen blir?Vill du veta mera om kongressens föredragshållare och ämnen så kan du gå in på föreningens fina hemsida -www.psykosomatik.org , där du finner all intressant information.

På hemsidan läggs sedan abstracts av föreläsningarna ut för allmän läsning. Gå in och ta del av all kunskap som finns inom detta viktiga tvärvetenskapliga område. 

PSYKOSOMATISK MEDICIN : Nationell Kongress i Linköping 4-5 oktober 2010
Postat av GV på 10-06-02 14:10:00 (1649 läsningar)

Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin hade sitt årsmöte i samband med Stressforskningskongressen i Stockholm 17-18 maj och en ny styrelse föreslogs av oss i valberedningen- Gunnel Vrethem, sammankallande, Kristina Falck och Mats Rothman- och utsågs av årsmötet att fortsätta förberedelserna för den nationella kongressen i Linköping 4-5 oktober. Den sker i samverkan med Svensk Socialmedicinsk Förening och i samarbete Svensk Beteendemedicinsk Förening och Sveriges kommuner och landsting, SKL, med temat "Hälsofrämjande möten i vården. Gå in på www.psykosomatik.org  och läs mer, både om den nya styrelsen och kongressen. Vi räknar med två mycket spännande och intressanta dagar med forskare/föreläsare som lyfter fram att kunskapen finns, och ställer frågan "Hur skapar vi hälsofrämjande möten i vården?" Kom med och delta med dina kunskaper och kliniska erfarenheter. Anmäl dig via vår hemsida. Jag ser fram emot att deltaga.

PSYKOSOMATISK MEDICIN : Stressforskningskongress i Stockholm, 17-18 maj 2010 + Årsmöte i SFPSM
Postat av GV på 10-02-26 20:20:00 (2543 läsningar)

Årets Stressforskningskongress blir måndag 17 - tisdag 18 maj  i Stockholm, med följande tema - Utmmattningssyndrom - ett kontroversiellt begrepp, - Ledarskap och stress, - Intervention och behandling.
På måndags eftermiddagen håller vår förening i Svenska Läkaresällskapet , Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin, sitt Årsmöte, där en ny styrelse skall väljas.
Vi i valberedningen strävar efter att engagera personer i framkant inom olika professioner, som arbetar med människor, i ett Psykosomatiskt perspektiv.
Är du, som jag, intresserad av dessa frågor, och vill engagera dig, så kontakta mig, gunnel@vrethem.se , eller gå in och läs mera om SFPSM på  hemsidan, www.psykosomatik.org
Du är varmt välkommen som medlem, om du känner att du delar vårt engagemang, för en bättre vård med en helhetssyn på människors livssituation och hälsa.

PSYKOSOMATISK MEDICIN : Stressforskningskongress i Umeå och Årsmöte i SFPSM 25-26 maj 2009
Postat av GV på 09-03-07 17:30:00 (1753 läsningar)

Årets Stressforskningskongress var förlagd till Umeå, 25-26 maj.Följande aktuella tema stod på programmet - -Stresseffekter på hjärnan -- Stressrelaterad ohälsa hos barn och unga --  Återhämtning i grön miljö.

Den 25 maj hölls Årsmötet i Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin. Som ordförande i valberedningen flög jag upp till Umeå för att närvara under kongressdagarna.                                                            

Det blev två mycket givande dagar i vackert försommarväder i Björkarnas stad, med många forskare som intressanta föreläsare.
Abstracts från föreläsningarna kommer att publiceras på www.stressforskning.su.se
För mer info kontakta louise.nordenskiold eller sofia.lagergren@stressforskning.su.se

(1) 2 »Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]